Välkommen till Ingrid Sanner

Psykologtjänst

Till mig kan du vända dig för samtal om du har

- hamnat i en livskris

- ångest och oro, depression eller nedstämdhet

- traumatiska erfarenheter eller PTSD

- stressrelaterade problem och utmattningssymtom

- sviktande självkänsla eller dåligt självförtroende

- svårigheter i relationer eller svårigheter att hantera känslor

- anknytningssvårigheter

- känner att något saknas i ditt liv eller inte känner dig tillfreds med din       tillvaro

- en nyfikenhet och önskan att vilja utforska dig själv för att förstå dig         själv bättre .

Jag är legitimerad psykolog sedan drygt 20 år och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet från primärvård, specialistpsykiatri, medicinsk rehabilitering och neurologiska sjukdomar. 

Min utgångspunkt i behandlingsarbetet vilar på psykodynamisk grund, och jag använder även EMDR när det är lämpligt.  

Behandlingens längd kan variera från korta kriskontakter till längre psykoterapier.

Jag tar emot dig som är 18 år eller äldre.

Du kan komma som privat klient utan remiss, men jag har också avtal med Region Uppsala för dig som har remiss från specialistspsykiatrin.

Jag samarbetar även med Carl von Linnékliniken vid behandling av ofrivillig barnlöshet.